Actionfit - zpět na úvod
Actionfit je občanské sdružení zabývající se pořádáním volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé se zaměřením na prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů ve společnosti. V současné době zastřešujeme tři samostatné kluby, kterými jsou Dětská sebeobrana určená pro děti ve věku 6-15 let, a která je prioritně zaměřená na prevenci dětské šikany, únosů a jiných druhů agrese páchaných na dětech, dále pak Wing Tsun klub a Eskrima klub specializované na prevenci násilné kriminality, zejména u dospělých. Rovněž pořádáme krátkodobé semináře a akce, například dětské tábory či ukázky bojových umění - Budoakademie.


Dětská sebeobrana
V dnešní době čím dál častěji narážíme, zejména na školách, na problém agrese silnějších jedinců vůči těm slabším. Naše výukové programy jsou sestaveny tak, abychom pomáhali zvedat sebevědomí slabým jedincům a těm silnějším a sebevědomým ukázali, že nejenom pěstmi si získají respekt spolužáků. Zároveň děti učíme správnému chování v krizových situacích, jakými jsou např. únosy dětí nebo obtěžování cizími lidmi.

Nejnovější články k dětské sebeobraně:

Projekt lvíčata
Prevence šikany - rady rodičům
Šikana - rady rodičům
Úvod
Charakteristika projektu "Dětská sebeobrana"
Wingtsun & Escrima
Wing Tsun je komplexní sebeobranný systém, jehož stáří se sice datuje na staletí, ale zároveň je však neustále zdokonalován za využití poznatků různých odvětví moderní vědy (matematikou, fyzikou, anatomií, psychologií, atd.). Tento přístup umožňuje modifikovat jednotlivé techniky a řešení krizových situací podle tělesných i psychických dispozic každého jednotlivce a tím negovat handicapy ve váze, výšce, síle... atd. Nejedná se tedy o jakési osobní interpretace technik učitele, které sice mohou provedením vyhovovat jemu samotnému, ale nemusí být ideální například pro jedince s odlišným fyzickým, zdravotním či psychickým fondem.

Escrima je koncept původně filipínského boje s krátkou tyčí (cca 60 cm), která je postupně nahrazována dvěma tyčemi, kratšími i delšími, včetně ostrých čepelí. Principy jsou využitelné na všechny chladné zbraně, ale také na předměty denní potřeby. Eskrima tak představuje účelnou a jednoduchou sebeobranu za použití zbraně.
Nejnovější články k Wingtsun a escrimě:

Nyní...
Výuka escrimy v třinecké škole
Escrima - historie
WT historie
WingTsun
 
   
 
(c) Actionfit

Počet návštěvníků za poslední den: 19
..za poslední týden: 285